Skoč na obsah Skoč na menu
Štátny komorný orchester Žilina
zväčšiť písmo | zmenšiť písmo
en sk

ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA


štvrtok 22. 10. 2015 o 1900 hod.
platia abonentné vstupenky AB 
vstupné:  8,- 10,- 12,- €

ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
Rastislav Štúr, dirigent
Jakub Čižmarovič, klavír
Dušan Jamrich, recitátor 1
Štefan Bučko, recitátor 2
Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň, zbormajster
Jakub Mitrík, teorba

 

program:

Wolfgang Amadeus Mozart
Koncert č. 25 C dur KV 503

Egon Krák
PÚTNICI

melodráma pre 2 recitátorov, miešaný zbor a orchester podľa štúrovských básnikov


 

tur_Rastislav_foto_Alena_Klenkova_3.jpgCizmarovic_Jakub_nova.jpgBucko_Stefan.JPGJamrich_Duan_Foto_rep_3.jpgSFZ_a_KO.JPG

 

Melodrámu Pútnici skomponoval slovenský skladateľ Egon Krák k príležitosti Roku Ľudovíta Štúra, kedy si pripomíname 200. výročie narodenie tejto dôležitej postavy slovenských dejín. Samotný skladateľ opísal dielo nasledovne: „Ústrednou ideou siedmich invokácií je oslava slovenského jazyka - naši romantickí velikáni dali tomuto jazyku v 19. storočí nielen jeho modernú spisovnú podobu, ale súčasne vytvorili veľké umelecké diela, aké nemajú v našich dejinách obdoby.“ Na Pútnikoch sa interpretačne podieľa spolu s ŠKO Žilina, Slovenský filharmonický zbor, recitátori Dušan Jamrich a Štefan Bučko pod taktovkou skvelého slovenského dirigenta Rastislava Štúra, ktorý je priamym potomkom Ľudovíta Štúra. Program koncertu doplní galantný a temperamentný Klavírny koncert č. 25 W. A. Mozarta, v ktorom sa predstaví v Nemecku žijúci slovenský klavirista Jakub Čižmarovič, syn v Žiline mimoriadne obľúbeného huslistu Juraja Čizmaroviča.

 

EGON KRÁK

PÚTNICI

melodráma pre 2 recitátorov, miešaný zbor a symfonický orchester

na poéziu štúrovských básnikov

INTRODUCTIO

Pri pomníku J. Hollého (L. Štúr)

INVOCATIO I

Sen Babylonov (J. Botto); Dve staré pesničky (J. Kráľ);

Abože mi hrajte (J. Botto)

INVOCATIO II

Žíznim, mám studničku; Syn pustiny (J. Kráľ); Novoročná (J. Botto)

INTERLUDIUM

Hospodine Stvořiteli (A. Sládkovič-Braxatoris)

INVOCATIO III

Ľúbosť (A. Sládkovič-Braxatoris); Bolo i bude (S. Chalupka)

INVOCATIO IV

Ej, medzi dolinami (J. Kráľ); Pútnik (J. Botto)

INVOCATIO V

Marína (A. Sládkovič-Braxatoris)

 

Melodramatické dielo Pútnici je predovšetkým vďakyvzdaním ľuďom, ktorí vytvorili na Slovensku v 19.storočí nádhernú poéziu, literatúru a spisovný jazyk.Pútnici, to je pokus o jednotu hudby a poézie vybraných básnikov štúrovskej generácie. Poézia znie v podaní  recitátorov  uprostred hudobnej scény, vybudovanej rýchlo sa striedajúcimi, akoby filmovými obrazmi. Ústrednou ideou siedmich invokácií je oslava slovenského jazyka, - naši romantickí velikáni dali tomuto jazyku v 19.storočí nielen jeho modernú spisovnú podobu, ale súčasne vytvorili veľké umelecké diela, aké nemajú v našich dejinách obdoby. Preto v úvode Pútnikov zaznie fragment prejavu Ludevíta Štúra Hlas k rodákom –obhajoba i vášnivé vyznanie lásky rodnému jazyku.

Pre hudobno-historicko-poetickú fresku Pútnici som vybral diela Ludevíta Štúra, Jána Bottu, Sama Chalupku, Andreja Sládkoviča – Braxatorisa a Janka Kráľa. Výber nie je náhodný – tvorba týchto osobností patrí nepochybne k tomu najlepšiemu, najkrajšiemu a nesporne i žánrovo najrozmanitejšiemu literárnemu bohatstvu, aké sa nám z  tejto doby zachovalo. Pútnici sú akoby príbehom rýchlo sa striedajúcich básnických výjavov, defilujú pred nami postavy štúrovcov, najmä pestrosť ich tvorivosti: balady, spievanky, rozličné ponášky, i ostatné literárne formy vrátane menej známej náboženskej poézie -  lebo aj ona patrí do celkového obrazu, aký máme o tejto obdivuhodne vzdelanej tvorivej evanjelickej generácii. Takto sa v skladbe ocitne hudba vianočnej koledy, nostalgickej balady, spev chorálu, chrámové moteto, alúzie ľudových piesní, ale i rýdzo dramatický symfonizmus.

Myslím, že je nevyhnutné, aby hodnoty štúrovskej literatúry boli znovu a znovu reflektované umeleckou formou v každej epoche. Tak, ako nie je možné si predstaviť dejiny bez historických zápasov, nie je ani predstaviteľné  zanedbávať vývoj vzdelanostného a umeleckého potenciálu. Pútnici vznikli preto, aby sme nielen usilovali o reflektovanie štúrovských hodnôt umeleckými formami, ale aby sme aj v plnosti pochopili komplexný politický diskurz  takého formátu, aký zanechal samotný Štúr. Tak ako v minulosti, tak i teraz pociťujeme potrebu živiť vznešené idey, mierumilovné a správne politické postoje – dnes, keď sa opäť s nepochopiteľnou silou rozhoreli vojenské konflikty a nenávistné prejavy na mnohých miestach našej planéty. Tak, ako spomínané idey a postoje stelesnili v našich dejinách velikáni štúrovského romantizmu na území vtedajšieho Uhorska, dnes sú tieto idey stále nenahraditeľné pre kultúru našej časti sveta, ako súčasť procesu obnovy doráňanej súčasnosti, hlboko zasiahnutej krutosťou, bezradnosťou a ignorantstvom.

 

Významný slovenský skladateľ, pedagóg, hudobný vedec, autor hudobných publikácií, hudobný producent a manažér Egon Krák (1958) je absolventom VŠMU v Bratislave (1982). Od roku 1984 premiéroval desiatky pôvodných skladieb – odzneli na festivaloch doma aj v zahraničí – vo Viedni, Londýne, Paríži, Prahe, Brne, na festivale Musica Sacra contemporanea v bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme (1992), World Music Days v Bukurešti (ISCM 1999) a i. Založil edíciu Artis musiacae monumenta slovacca (AMMS), realizoval projekt antológie duchovných piesní na Slovensku Cantiones Sacrae (1996 – 2001), ďalej medzinárodný program Euromuse (2000), zameraného na hudobný výskum a projekty interpretačnej praxe europského systému vzdelávania hudobníkov. Prednášal a vyučoval na viacerých univerzitách a hudobných vysokých školách v USA, Taliansku, Fínsku, Francúzsku, Rakúsku, Portugalsku a Českej republike. V rokoch 1988 – 2002 vyučoval na VŠMU, kde bol aj prodekanom, od 2003 vyučuje na AU v Banskej Bystrici, kde pôsobil aj na poste dekana, je aj rektorom a spoluzakladateľom Hudobnej a umeleckej akadémie J. Albrechta v Banskej Štiavnici.

Pravidelne sa venuje výskumu a uvádzaniu historickej hudby 15. a 16. storočia, realizoval diela mnohých autorov tohto obdobia, založil a viedol medzinárodný súbor renesančnej hudby Chorus angelorum (1995), s ktorým účinkoval na Slovensku, v Rakúsku, Taliansku a ČR. Absolvoval viaceré stáže a umelecké pobyty v Centre de Musique Baroque de Versailes (2003, 2004 a 2006) a na University of Winconsin v Green Bay v USA (2003 a 2008). Okrem iných významných publikácií napísal obsiahlu publikáciu Viachlas v hudbe Európy (Hudobné centrum 2008). Je spoluautorom medzinárodných projektov Carpentarius, Gossec, Bernier a Atelier XXI (2004- 2008). Je držiteľom Ceny Jána Levoslava Bellu (2002) a Výročnej ceny SOZA za dielo z oblasti vážnej hudby (2005). K 100. výročiu úmrtia Gustava Mahlera  zložil E. Krák na objednávku Slovenskej filharmónie Symfóniu ELF, ktorá odznela v septembri 2011 podaní SF a dirigenta Ernsta Theisa ako jedna z najvýznamnejších hudobných udalostí roku 2011 na Slovensku.

ŠKO Žilina uviedol z diela E. Kráka Goldbergovské variácie, Corale e fuga con epilogo, Jazzphony Concerto, ktoré odznelo aj na BHS 2010, Kotowaza Symphony, inšpirovanú tragickými udalosťami v Japonsku v marci 2011, Pacora Concerto premiérované v decembri 2012. Vrcholom doterajšej spolupráce bolo uvedenie oratória Cirillo-Metodiada podľa rovnomenného eposu Jána Hollého pre recitátora, miešaný zbor a orchester, ktoré vzniklo k 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy v roku 2013. Premiéra oratória odznela v auguste 2013 v Banskej Štiavnici, ďalej vo viacerých slovenských mestách, ako aj v Strasbourgu a Paríži.


 / Kde nás nájdete / Kontaktný formulár / Úvodná stránka / Podmienky používania / RSS kanál / © 2022 Štátny komorný orchester Žilina