Skoč na obsah Skoč na menu
Štátny komorný orchester Žilina
zväčšiť písmo | zmenšiť písmo
en sk

Allegretto - Stredoeurópsky festival koncertného umenia


utorok 17. 04. 2018 o 1600 hod.

Koncert víťazov Súťaží slovenských konzervatórií za rok 2018

Vstup voľný

Koncert_viazov_SK_2018.pdf

utorok 17. 04. 2018 o 1900 hod.
Klavírny recitál

Yu Nitahara, klavír (Japonsko)

 

program:

Fryderyk Chopin
Scherzo č. 3 op. 39

Robert Schumann
Karneval op. 9

Johann Nepomuk Hummel
Klavírne septeto d mol op. 74

Spoluúčinkujúci: Ivica Gabrišová (flauta), Igor Fábera (hoboj), Viliam Vojčík (lesný roh), Veronika Kubešová (viola), Pavol Mucha (violončelo), Filip Jaro (kontrabas)

 

Vstupné: 6,- € Platia abonentné vstupenky SFKU


 

Nitahara.jpg

 

Dvadsaťsedemročný japonský klavirista Yu Nitahara sa začal hre na klavíri venovať od svojich šiestich rokoch. Po úspešnom štúdiu na Tokijskej univerzite umení v triede Michika Kasuyu-Ohna a Akiru Eguchiho absolvovanom s vyznamenaním si svoje hudobné štúdia v súčasnosti dopĺňa na Univerzite Mozarteum v Salzburgu pod vedením Pavla Gililova. Ako sólový a komorný hráč vystupoval v rodnom Japonsku, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Holandsku, Fínsku, Taliansku, Južnej Kórei a v iných európskych krajinách. V auguste 2018 prijal mladý klavirista pozvanie ako laureát Académie de Lausanne účinkovať na komornom matiné na festivale Gstaad Menuhin Festival vo Švajčiarsku s čínskou huslistkou Yun Tang s tvorbou Mozarta, Brahmsa a Ravela. Yu za svoju aktívnu koncertnú činnosť získal štipendium hudobnej nadácie Yamaha a Cenu Ohga Norio spoločnosti SONY. Popri rade prestížnych ocenení na národných a medzinárodných súťažiach, ako napr. Medzinárodná klavírna súťaž Pianale v Nemecku, a Medzinárodná hudobná súťaž Giovanniho Battistu Viottiho  v Taliansku, sa Yu v rámci 32. ročníka Klavírnej súťaže PTNA v Japonsku umiestnil na 1. mieste. Úspešné výsledky potvrdil aj špeciálnym ocenením a 1. miestom na 6. ročníku súťaže Kazuko Yasukawa Memorial Competition. Na minuloročnom 9. ročníku Medzinárodnej klavírnej súťaže Johanna Nepomuka Hummela, v konkurencii mladých hudobníkov z 13 krajín sveta, postúpil do finálneho kola. Interpretáciou Beethovenovho Klavírneho koncertu č. 3 c mol s orchestrom Slovenskej filharmónie pod taktovkou hosťujúceho dirigenta Rastislava Štúra potvrdil svoje prvenstvo titulom absolútneho laureáta súťaže. Ako sólista sa Yu v minulosti mal už možnosť predstaviť po boku Kyushu Symphony Orchestra a Tokyo Gedai Philharmonia. „S dôslednosťou pri rozširovaní svojho repertoáru, so starostlivosťou pri vypracovávaní technicky náročných diel a citlivosťou pri zachytení ich rôznych zvukových svetov“, ohodnotila nemecká tlač prácu mladého umelca po klavírnom recitáli v kaštieli v Eichenzelli (Kultur, 2015).

 

Ivica Gabrišová študovala na Konzervatóriu v Bratislave hru na priečnej flaute v triede Dagmar Zsapkovej. Bola mimoriadnou žiačkou Hudobnej akadémie Franza Liszta v Budapešti v triede Gyulu Csetényiho. Koncertný smer v dennom štúdiu vyštudovala a ukončila na Univerzite Mozarteum v Salzburgu v triede renomovaného umelca Michaela Martina Koflera. Orchestrálne skúsenosti zbierala ako členka-štipendistka projektu Orchestrálna akadémia Mníchovskej filharmónie. Spolupracovala aj s ďalšími orchestrami ako Mozarteum Salzburg, Junge Philharmonie Salzburg, Salzburger Kammerphilharmonie, Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenská filharmónia. Venuje sa komornej hre v zoskupení Duo Cordefiato s gitaristkou Miriam Rodriguez Brüllovou, s ktorou odohrali už rad úspešných koncertov po celej Európe a Slovensku. V oblasti komornej hry spolupracuje s poprednými domácimi a zahraničnými umelcami a ansámblami. Ako sólistka vystúpila s orchestrami Junge Philharmonie Salzburg, Münchner Kammeorchester, Capella Istropolitana, Orchester Štátnej opery Banská Bystrica, Pressburger Philharmonie, Sinfonietta Györ a i. Má bohatý repertoár recitálových skladieb. Jej hru si možno vypočuť na CD Duo Cordefiato – Pictures (P. S. Publisher, 2005). Koncertovala v mnohých krajinách Európy, v Japonsku a Číne. Pedagogicky pôsobí na Cirkevnom Konzervatóriu v Bratislave a na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Od 2015 – 2017 bola členkou orchestra Slovenská filharmónia. Dramaturgicky pripravuje cyklus chrámových koncertov a letných hudobných podvečerov v Devínskej Novej Vsi. Je spoluorganizátorkou medzinárodnej súťaže FLAUTIADA určenej prevažne mladým hráčom na priečnu flautu.

 

Igor Fábera študoval hru na hoboji na Konzervatóriu v Žiline a VŠMU v Bratislave, kde absolvoval aj doktorandské štúdium. Od roku 1986 pôsobil v Symfonickom orchestri Československého rozhlasu v Bratislave a v súčasnosti je členom Slovenskej filharmónie. Ako sólista vystúpil so všetkými poprednými slovenskými orchestrami (Slovenská filharmónia, Slovenský komorný orchester, Capella Istropolitana, Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina) a zahraničnými telesami ako Oxford Chamber Orchestra, Solisteen Luxemburg. Sólisticky vystúpil pod vedením osobností ako Ondrej Lenárd, Antoni Wit, Gaetano Delogu, Jerzy Swoboda, Bohdan Warchal, Peter Keuschnig, Peter Breiner, Emmanuel Villaume a i. Intenzívne a s veľkou obľubou sa venuje komornej hre, uskutočnil množstvo koncertov doma i v zahraničí ako člen Istropolis Quintet, Akademického dychového tria, Slovenského filharmonického okteta. Spolupracoval s Moyzesovým kvartetom a mnohými ďalšími poprednými komornými súbormi. Zúčastnil sa koncertných turné po celom svete – Japonsko, Južná Kórea, Čína, Hongkong, USA, Kanada, Mexiko, Kuba, Rusko, Švédsko, Španielsko a i. Uskutočnil množstvo nahrávok pre rozhlasové a nahrávacie spoločnosti doma i v zahraničí. Pedagogicky pôsobí na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

 

Viliam Vojčík študoval hru na lesnom rohu na Konzervatóriu v Košiciach u Milana Hübnera a na Vysokej škole múzických umení u Jána Budzáka. V roku 2002 ukončil magisterské štúdium na VŠMU. Počas štúdia sa zúčastnil majstrovských interpretačných kurzov u Ádáma Friedricha. Po skončení štúdií sa zúčastňoval na rôznych festivaloch, vzdelávacích projektoch, nahrávkach, interpretačných kurzoch a koncertoch s hudobnými telesami ako sú Quasars Ensemble, VENI ENSEMBLE, ale taktiež s komornými zoskupeniami, ktoré sa zaoberajú hrou na dobové nástroje ako Solamente naturali, Musica aeterna, Musica Florea, Visegrad Baroque Orchestra, Orfeo Orchestra v Budapešti a mnoho ďalších. V roku 1997 bol Viliam Vojčík  sólovým hornistom  v Hudbe Prezidenta Slovenskej republiky, kde ako prvý uviedol Koncert pre lesný roh a dychový orchester Adama Hudeca. Od roku 2010 pôsobí ako 1. hráč na lesnom rohu v Slovenskej filharmónii.

 

Veronika Kubešová absolvovala hru na viole na Konzervatóriu v Českých Budějoviciach v triede Laritsy Koltsovej, v roku 2015 ukončila doktorandské štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave u Jozefa Hošeka. Ako členka Mucha Quartet študovala na postgraduálnom štúdiu vo Viedni u Johannesa Meissla, ako aj na Escuela Superior de Música Reina Sofía v Madride u Güntera Pichlera. Úspešne sa zúčastnila na mnohých súťažiach sólovej hry, ako napríklad Čírenie Talentov (3. cena), Súťaž českých konzervatórií (2. cena), Beethovenov Hradec (čestné uznanie). Bola účastníčkou viacerých kurzov pod vedením významných interpretov a pedagógov: Letné kurzy v Grächene (Švajčiarsko), Humilitas Masterclasses v Bratislave – Simone Jandl, Francesco Senese (členovia orchestrov Spira mirabilis, Orchestra Mozart). Medzi najvýznamnejšie úspechy Mucha Quartet patrí 2. cena a Cena publika na súťaži Premio Paolo Borciani v Reggio Emilia v Taliansku (2014), 1. cena na Medzinárodnej súťaži komornej hudby Antonína Dvořáka v Prahe (2014), 1. cena na Medzinárodnej súťaži Leoša Janáčka v Brne (2015), ako aj Cena Nadácie Tatra banky za umenie v kategórii hudba – Mladý tvorca za rok 2016. Veronika Prokešová umelecky spolupracovala s rôznymi telesami a orchestrami, ako Jihočeská komorní filharmonie, Orchester Jihočeského divadla, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Účinkovala na mnohých hudobných festivaloch na Slovensku (Bratislavské hudobné slávnosti, Festival mladých umelcov v Piešťanoch, Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci, Albrechtina – (Ne)známa hudba, a iné). Ako sólistka hrala so sprievodom Slovenského komorného orchestra, Štátnej filharmónie Košice, Štátneho komorného orchestra Žilina, Komorného združenia Bratislava, či Symfonického orchestra VŠMU.

 

Pavol Mucha vyštudoval hru na violončele na Konzervatóriu v Bratislave v triede Karola Filipoviča, ukončil magisterské štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave u Jána Slávika, a tiež na Akadémii múzických umení v Prahe u Daniela Veisa a Mikaela Ericssona (violončelistu Vlachovho kvarteta). V roku 2014 úspešne ukončil doktorandské štúdium na VŠMU v Bratislave u Eugena Procháca. Ako člen Mucha Quartet študoval na postgraduálnom štúdiu vo Viedni u Johannesa Meissla, ako aj na Escuela Superior de Música Reina Sofía v Madride u Güntera Pichlera. Zúčastnil sa na mnohých súťažiach sólovej violončelovej hry, ako napríklad Heranova violončelová súťaž v Ústí nad Orlicí – úspešný účastník (1997), Čírenie talentov v Dolnom Kubíne – 2. cena, Cena mladej poroty (2001), Súťaž študentov konzervatórií SR – laureát (2005). Bol účastníkom prestížnych majstrovských kurzov International Holland Music Sessions v Bergene pod vedením významných interpretov a pedagógov – Johannes Goritzki a Harro Ruijsenaars. Medzi najvýznamnejšie úspechy Mucha Quartet patrí 2. cena a Cena publika na súťaži Premio Paolo Borciani v Reggio Emilia v Taliansku (2014), 1. cena na Medzinárodnej súťaži komornej hudby Antonína Dvořáka v Prahe (2014), 1. cena na Medzinárodnej súťaži Leoša Janáčka v Brne (2015), ako aj Cena Nadácie Tatra banky za umenie v kategórii hudba – Mladý tvorca za rok 2016. Umelecky spolupracoval v rôznych hudobných telesách: International Youth Symphony Orchestra Bremen (dir. Heiner Buhlmann), Wiener Jeunesse Orchester (dir. Herbert Böck), Slovenská filharmónia, Solamente naturali, Orchester Opery Slovenského národného divadla. Vystúpil na mnohých festivaloch doma i v zahraničí, ako Talentinum – festival mladých umelcov v Zlíne, Albrechtina – (Ne)známa hudba, Cyklus akademických koncertov v Prahe. Sólovo účinkoval so sprievodom umeleckých telies: symfonický orchester Konzervatória v Bratislave, Symfonický orchester Bohuslava Martinů, Filharmónia Hradec Králové, Moyzesovo kvarteto, Comorra, Capella Istropolitana, VŠMU Baroque Ensemble.

 

Filip Jaro študoval na Konzervatóriu v Bratislave a na Akadémií umení v Banskej Bystrici. Získal viacero ocenení: 1. miesto v Súťaži študentov konzervatórií SR (2005) a 1. miesto a Cenu publika na Medzinárodnej kontrabasovej súťaži v Brne (2007). Absolvoval majstrovské kurzy v Stuttgarte (T. Lom), vo Viedni (H. Mayr, J. Niederhammer), Salzburgu (W. Güttler a C. Rottaru) a zúčastnil sa na troch ročníkoch Medzinárodného stretnutia kontrabasistov v Brne (M. Gajdoš, M. Jelínek, J. Hudec). Ako sólista účinkoval so Symfonickým orchestrom konzervatória na pôde Slovenskej filharmónie, s orchestrom Collegium Baroque, na festivaloch Divergencie, Hudba Trnave a i. Účinkoval vo viacerých medzinárodných orchestroch, kde sa predstavil ako prvý kontrabasista pod taktovkou popredných dirigentov: R. Mutti, X. Ricour, A. Podařil, M. Millard, N. Harnoncourt, O. Lenárd. Od roku 2007 je členom Orchestra opery SND, v súčasnosti zastáva pozíciu zástupcu sólokontrabasistu. Ako komorný hráč vystupuje Filip Jaro aj s Moyzesovým kvartetom, Mucha Quartet. Spolu s manželkou klaviristkou Xéniou Jarovou účinkujú v komornom zoskupení Sperger Duo a každoročne usporadúvajú recitály a kontrabasové koncerty zamerané na propagáciu kontrabasu ako sólového nástroja. Sú členmi Medzinárodnej spoločnosti Johanna Matthiasa Spergera. Spoločne získali Cenu za interpretáciu na Festivale mladých umelcov v Piešťanoch 2012, hrali recitál v priamom prenose Slovenského rozhlasu. Pravidelne účinkujú v koncertných cykloch Nedeľné matiné v Mirbachu, Albrechtina, Hudobné večery na Palisádach, prezentovali sa na festivale Akademické koncerty v Prešove, Trenčianska hudobná jar, BassFest Banská Bystrica a na mnohých samostatných koncertoch Bratislave a ďalších mestách po celom Slovensku. V septembri 2016 sa predstavili recitálom na 5. Bienále európskeho kontrabasového kongresu BASS2016 PRAGUE. Na jeseň 2016 vyšlo ich debutové CD Sonatas for Double Bass and Piano (Diskant, 2016).


 / Kde nás nájdete / Kontaktný formulár / Úvodná stránka / Podmienky používania / RSS kanál / © 2024 Štátny komorný orchester Žilina