Skoč na obsah Skoč na menu
Štátny komorný orchester Žilina
zväčšiť písmo | zmenšiť písmo
en sk

Allegretto - Stredoeurópsky festival koncertného umenia


streda 18. 04. 2018 o 1900 hod.

Sergey Malov, husle, violoncello da spalla (Rusko) – držiteľ Ceny festivalu Allegretto Žilina 2017
Musica aeterna
Peter Zajíček, umelecký vedúci

 

program:

Antonio Vivaldi
Koncert pre husle a sláčikový orchester op. 8/1 E dur, RV 269 „Jar“

Antonio Caldara
Concerto da camera pre violončelo, dvoje huslí a basso continuo d mol

Antonio Vivaldi
Koncert pre husle a sláčikový orchester op. 8/2 g mol, RV 315 „Leto“

Antonio Vivaldi
Predohra k opere Dorilla in Tempe RV 709

Antonio Vivaldi
Sinfonia C dur pre sláčikový orchester a basso continuo RV 114

Antonio Vivaldi
Koncert pre husle a sláčikový orchester op. 8/3 F dur, RV 293 „Jeseň“

Antonio Vivaldi
Koncert pre violončelo, sláčikový orchester a basso continuo a mol RV 419

Antonio Vivaldi
Koncert pre husle a sláčikový orchester op. 8/4 f mol, RV 297 „Zima“

 

Vstupné: 8,- € Platia abonentné vstupenky SFKU


 

Malov.JPG

 

Tridsaťštyriročný petrohradský rodák, violista Sergey Malov, je pozoruhodný tým, že sa plnohodnotne venuje trom nástrojom, a to v celej šírke ich repertoáru, tak v sólistickej, ako i komornej oblasti. Popri husliach hrá na viole a na päťstrunovom barokovom nástroji violoncello da spalla (ktorý má rozsah violončela, no pri hre sa drží pod bradou, podobne ako husle a viola) z dielne husliara Dmitrija Badiarova. Ten pre Malova postavil tiež niekoľko barokových huslí, keďže historicky poučená interpretácia tvorí jeden z významných okruhov jeho záujmov. Šírka jeho koncertného repertoáru siaha od ranobarokových skladateľov cez diela Johanna Sebastiana Bacha, klasicistických a romantických husľových koncertov až po premiérove uvedenia skladieb žijúcich autorov. Výborne to dokazuje Malovov najnovší album Hommage à Ysaÿe(SoloMusica, 2017), kde Malov predstavuje tvorbu nielen veľkého husľového virtuóza EugènaYsaÿa z francúzsko-belgickej husľovej školy 19. storočia, ale v jeho interpretácii sa tu objavujú mená ako Johann Sebastian Bach, George Enescu, FritzKreisler či Giuseppe Tartini.

SergeyMalov študoval na Univerzite Mozarteum Salzburg a na berlínskej HochschulefürMusikHannsEisler (Thomas Riebl, AntjeWeithaas, EberhardFeltz, AndreasSchreiber). Získal víťazstvá na husľových súťažiach PaganiniCompetition v Janove (2006), JaschuHeifetza vo Vilniuse (2008), Leopolda Mozarta v Augsburgu (2010) a Michaela Hilla v Aucklande (2011), na Medzinárodnej violovej súťaži v Tokiu (2010) a mnohých iných. Ako sólista vystupoval s LondonPhilharmonic Orchestra, BBC Symphony, Symfonickým orchestrom Bavorského rozhlasu a filharmóniami v Helsinkách, Petrohrade, Moskve a Tokiu, a tiež so súbormi starej hudby ako AkamusBerlin, VeniceBaroque Orchestra, Sevilla Baroque Orchestra, MusicaViva, CamerataSalzburg a i. V sezóne 2017/18 sa Malov predstaví po boku Helsinskej filharmónie uvedením SibeliovhoHusľového koncertu d mol a so StravinskéhoHusľovým koncertom in D s TampereSymphony Orchestra. Ako komorný hráč bol hosťom na festivaloch komornej hudby vo švajčiarskom Verbieri, Gstaade a fínskom Kuhmo. V septembri 2017 bol Malov vymenovaný za profesora na ZürcherHochschule der Künste. Nahrával pre rôzne hudobné vydavateľstvá ako DECCA, EASonus, Hännsler Profil, Alba and PanClassics. Okrem nástrojov z dielne Dmitrija Badiarova má SergeyMalov vo svojej zbierke husle Ferdinanda Gagliana (18. stor.), barokové husle GiofredaCappu (1678, zapožičané od Jumpstart Jr. Foundation), husle z dielne MatthieuaDevuysta a violu PietraGagginiho (1958, zapožičanú od nadácie Carlo van Neste).

Po prestávke prišiel Malov s ďalším sólovým kúskom – Ysaÿovou Sonátou e mol – a z jej potenciálnych technických úskalí vzišla skutočná hudba. Tranquillo pasáže prvej časti boli čistou poéziou...,“ napísal kritik William Dart pre NZ Heraldo umelcovom vystúpení v Town Hall v novozélandskom Aucklande v roku 2012.

 

Súbor pre starú hudbu Musica aeterna vznikol roku 1973 z iniciatívy Jána Albrechta, ktorý ako prvý systematicky oboznamoval budúcich profesionálnych hudobníkov s hudbou obdobia gotiky, renesancie a baroka. Štúdium skladieb uvedených epoch nakoniec vyústilo do formovania špecializovaného telesa pre starú hudbu, ktoré sa roku 1989 definitívne preorientovalo na hru na dobových nástrojoch zo 17. a 18. storočia, resp. na ich kópiách. Európska hudba a hudba stredoeurópskej, resp. slovenskej proveniencie 17. a 18. storočia je ťažiskom repertoáru súboru, ktorý bol v rokoch 1986 – 2005 organizačne včlenený do Slovenskej filharmónie. Umeleckým vedúcim je Peter Zajíček. Popri koncertoch v Bratislave a na Slovensku účinkuje Musica aeterna pravidelne aj v zahraničí, pričom zvlášť treba zdôrazniť dlhoročnú spoluprácu s Centrom barokovej hudby vo Versailles, ďalej vystúpenia na významných hudobných festivaloch ako sú Festival van Vlaanderen, Holland Festival of Early Music Utrecht, Festival Wiener Klassik, Carinthischer Sommer Villach, Régi Zenei Napok Sopron, České mezinárodní slávnosti staré hudby Praha, Bach Tage Berlín, Bachfest Lipsko, Barockfest Münster, Swedish Baroque Festival, Bratislavské hudobné slávnosti a ďalšie festivaly v Bilbau, Granade, Záhrebe, Varaždíne, Budapešti, Mexiku a Guatemale. V roku 2009 súbor otváral medzinárodný festival v Opátstve sv. Viktora v Marseille a po prvý raz spolupracoval s operou SND, na pôde ktorej naštudoval a uviedol Haydnovu operu L’isola disabitata (Opustený ostrov). V roku 2014 sa súbor úspešne uviedol v Auditóriu Manuella de Fallu v Granade a na Dňoch starej hudby v nemeckom Herne, v roku 2015 hosťoval v Rakúsku, Portugalsku a Slovinsku. V 2016 – 2017 opakovane hosťoval na Zelenka Festivale Praha – Drážďany, v rakúskom Rohrau, Třebíčskom hudobnom festivale, v Brne a ďalších českých mestách. Už niekoľko rokov ponúka Musica aeterna vlastný cyklus tematických koncertov pod názvom Musica cameralis, jesenný cyklus Stará hudba, od roku 2011 cyklus veľkonočných koncertov Musica pasqua a posledné dva roky súbor oživuje v rôznych slovenských mestách tradíciu vďakyvzdania patrónke hudby sv. Cecílii cyklom Sancta Caecilia. Tri roky bol významným aktívnym účastníkom bilaterálneho slovensko-rakúskeho projektu Accentus Musicalis, venovaného výskumu a praktickej výučbe poučenej interpretácie. V spolupráci s poľským zborom Szczawnicki Chór Kameralny už piaty rok pripravuje v oboch republikách sériu koncertov pod názvom Barokové explorácie. So súborom pravidelne spolupracujú významní špecialisti na starú hudbu: Christophe Coin, Paul Colléaux, Pascal Dubreuil, Richard Fuller, Martin Gester, Paul Goodwin, Jan Kleinbussink, Catherine Mackintosh, Charles Medlam, Siegfried Pank a mnohí ďalší. Z doteraz viac ako 40 nahrávok viaceré získali mimoriadne ocenenia. V roku 2017 vydali CD pod názvom Resonate & plaudite, Hudba z Bratislavy 17. storočia. Rada Konferencie biskupov Slovenska udelila súboru v roku 2006 čestné uznanie za osobité zásluhy o kresťanské hodnoty v kultúre na Slovensku.

 

Peter Zajíček je absolventom VŠMU Bratislave v odbore hry na husliach. Po účasti na viacerých majstrovských kurzoch zameraných na historicky poučenú, resp. kontextovú interpretáciu starej hudby sa aj vo vlastnej praxi začal špecializovať na dobové hudobno-interpretačné ideály. Od roku 1990 je umeleckým vedúcim súboru Musica aeterna, s ktorým získal rad ocenení za CD nahrávky, napríklad Diapason d’Or v rokoch 1994 a 1995 za kompletnú nahrávku Muffatových Concerti grossi, Classical Awards – MIDEM 2003 v Cannes v kategórii vokálna hudba 17. a 18. storočia za nahrávku Sub olea pacit et palma virtutis J. D. Zelenku v spolupráci so súborom Musica Florea. Zároveň je koncertným  majstrom súboru Haydn Sinfonietta Wien, s ktorým  absolvoval vystúpenia po Európe a nahral niekoľko CD. Pôsobí ako odborný pedagóg komornej hudby na VŠMU v Bratislave. Je spoluzakladateľom a predsedom Centra starej hudby, ktoré každoročne usporadúva medzinárodný festival Dni starej hudby. Jeho bádateľská a prednášková činnosť je oceňovaná doma i v zahraničí (Paríž, Norimberg, Viedeň, Münster, Granada, Praha, Brno a i.). Spolupracuje s významnými interpretmi ako sú Andrew Parrott, John Holloway, Simon Standage, Melvyn Tan, John Toll, Edward Higginbottom, Olivier Schneebeli a s radom ďalších osobností. V roku 2017 mu bola udelená Cena ministra kultúry SR.  „Peter Zajíček si na poste umeleckého vedúceho súboru Musica aeterna stanovil cieľ 'chrániť štýlotvorný zvukový ideál' starej hudby. Pri hľadaní autentického zvukového výrazu sa inšpiroval dobovými textami, teoretickým štúdiom a hľadaním dostupných materiálov, súvisiacich s interpretáciou historickej hudby. Uvedomuje si dôležitosť tejto úlohy, ktorú chápe aj ako svoje poslanie.“ (Slovník slovenského koncertného umenia II., Hudobné centrum, 2004)


 / Kde nás nájdete / Kontaktný formulár / Úvodná stránka / Podmienky používania / RSS kanál / © 2024 Štátny komorný orchester Žilina