Skoč na obsah Skoč na menu
Štátny komorný orchester Žilina
zväčšiť písmo | zmenšiť písmo
en sk

HAPPY STRINGS QUARTET


happy-strings-quartet-0051.jpg
Radovan VARGA, 1. husle
Slavomír GLOS, 2. husle
Marek PUKL, viola
Michal KVITKOVSKÝ, kontrabas

HAPPY STRINGS QUARTET vznikol roku 2007 z členov Štátneho komorného orchestra Žilina. Pôsobí v netradičnom nástrojovom zoskupení – dvoje huslí, viola a kontrabas. Účinkuje hlavne na podujatiach, ktoré poriada mesto Žilina, na kongresoch, vernisážach, komorných koncertoch v slovenských mestách a na koncertoch pre deti. Jeho členovia sú skúsení orchestrálni a komorní hráči, ktorí koncertovali v mnohých štátoch Európy, v USA, Japonsku, Brazílii a Kanade.

Radovan VARGA (1973) sa narodil vo Zvolene. Hru na husliach vyštudoval na Konzervatóriu v Žiline v triede Ľubomíra Kudju. V rokoch  1991 a 1992 bol členom Európskeho mládežníckeho orchestra pod vedením Yehudiho Menuhina. Členom Štátneho komorného orchestra Žilina je od roku 1993, kde hrá  v skupine 1. huslí. V roku 1994 pôsobil jednu sezónu v známom Trávničkovom kvartete ako druhý huslista. Účinkuje aj v komornom súbore ŠKO Žilina  – Archi di Slovakia, s ktorým uskutočnil množstvo koncertov doma aj v zahraničí (Španielsko, Nemecko, Maďarsko, Kanada).

Slavomír GLOS (1978) pochádza z Prievidze zo známej hudobníckej rodiny. V rokoch 1993 – 1999 študoval na žilinskom konzervatóriu u Márie Balážovej, roku 2006 ukončil s úspechom štúdium v odbore hudobná výchova – hra na husliach u Zuzany Guttenovej na Žilinskej univerzite. Od roku 1999 je členom ŠKO Žilina, kde pôsobí v skupine 2. huslí. Je aj členom komorného súboru Archi di Slovakia, s ktorým účinkoval na koncertoch a festivaloch vo viacerých krajinách. Je aktívny nielen ako huslista, ale aj ako spevák a dirigent, o čom svedčí jeho účinkovanie v miešanom zbore Rozkvet, Žilinskom miešanom zbore, vo vokálnej skupine Cosmopolitan Singers, kde pôsobil aj ako umelecký vedúci. Spolupracuje aj pri tvorbe divadelnej a filmovej hudby a pri rôznych umeleckých projektoch (napr. Korunovačné slávnosti v Bratislave).

Marek PUKL (1971) sa narodil v Košiciach. Hru na viole študoval na Konzervatóriu v Košiciach u Jozefa Kýšku a Viery Lipatovej a tri roky na Vysokej škole múzických umení v Bratislave u Milana Teleckého. Roku 1988 zvíťazil na Súťaži študentov slovenských konzervatórií, čo mu otvorilo cestu na koncertné pódiá. V rokoch 1991 – 1992 pôsobil v Divadle J. Záborského v Prešove, od roku 1994 je stálym členom ŠKO Žilina, kde pôsobí aj v komornom súbore Archi di Slovakia pod vedením Františka Figuru. S týmto súborom absolvoval množstvo koncertov v slovenských mestách, ako aj koncerty v Španielsku, Maďarsku, Nemecku, Kanade a i.

Michal KVITKOVSKÝ (1970) pochádza z Košíc, kde aj vyštudoval na tamojšom konzervatóriu hru na kontrabase u Vojtecha Velíška a Tibora Trna. V roku 2009 ukončil štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde bol poslucháčom v triede Jána Krigovského. Pôsobil vo viacerých orchestroch a komorných súboroch, v rokoch 1990 – 1994 bol členom Štátnej filharmónie v Košiciach, niekoľko rokov spolupracoval s orchestrom Mladí bratislavskí sólisti. Od roku 1994 je 1. kontrabasistom ŠKO Žilina. Od roku 1997 pôsobí aj v komornom zoskupení Archi di Slovakia, s ktorým uskutočnil množstvo koncertov doma aj v zahraničí (Španielsko, Nemecko, Maďarsko, Kanada).

 / Kde nás nájdete / Kontaktný formulár / Úvodná stránka / Podmienky používania / RSS kanál / © 2024 Štátny komorný orchester Žilina