Skoč na obsah Skoč na menu
Štátny komorný orchester Žilina
zväčšiť písmo | zmenšiť písmo
en sk

Akčný plán boja proti korupcii v Štátnom komornom orchestri ŽilinaPríkaz riaditeľa č. 1/2006

V nadväznosti na zriaďovateľskú pôsobnosť Ministerstva kultúry SR a úloh vyplývajúcich z  transformácie na pomery ŠKO Žilina

prikazujem

za účelom preventívneho predchádzania možností vzniku korupcie v Štátnom komornom orchestri v Žiline dodržiavať a plniť nasledovné:

 

1/ Akčný plán boja proti korupcii zverejniť na internetovej stránke organizácie.

Zodpovedný: riaditeľ ŠKO

Termín: trvale

 

2/ Pri plnení povinností zamestnanca je povinný zachovávať zákony, ostatné záväzné predpisy, služobné predpisy z jeho postavenia osobne a zodpovedne.

Zodpovedný: riaditeľ ŠKO

Termín: trvale

 

3/ Zamestnanec koná vždy tak, aby nedošlo ku korupcii. V prípade zistenia, kvalifikovať, postihovať podľa ustanovení Zákonníka práce pre hrubé porušenie pracovnej disciplíny.

Zodpovedný: riaditeľ ŠKO

Termín: trvale

 

4/ V súlade so zákonom č. 313/2001 Z.z. je treba úplne zamedziť prijímanie pracovníkov v príbuzenskom pomere k priamym nadriadeným. Ak vznikne takáto skutočnosť, je potrebné podriadeného ošetriť zvláštnym režimom priameho riadenia pod vedením ŠKO v Žiline.

Zodpovedný: riaditeľ ŠKO

Termín: trvale

 

5/ Zamestnanec koná vždy v záujme ŠKO Žilina, je povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu verejného záujmu s osobnými záujmami zamestnanca. Na akýkoľvek skutočný alebo možný konflikt záujmov je povinný bezodkladne upozorniť svojho nadriadeného.

Zodpovedný: riaditeľ ŠKO

pracovníčka PAM

Termín: trvale

 

6/ Zamestnanec chráni majetok ŠKO Žilina pred poškodením, zničením alebo zneužitím. Zamestnanec upozorní nadriadeného na porušenie všeobecne záväzných predpisov bezodkladne.

Zodpovedný: riaditeľ ŠKO

správca budov

PaedDr. Jozef Búda

riaditeľ ŠKO Žilina


 / Kde nás nájdete / Kontaktný formulár / Úvodná stránka / Podmienky používania / RSS kanál / © 2024 Štátny komorný orchester Žilina