Skoč na obsah Skoč na menu
Štátny komorný orchester Žilina
zväčšiť písmo | zmenšiť písmo
en sk

Prelaďme na novú vlnu – Dom umenia Fatra Žilina


logo_na_stranku-page-001_1.jpg

Štátny komorný orchester Žilina realizuje projekt podporený z grantu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky s názvom

Prelaďme na novú vlnu – Dom umenia Fatra Žilina

 

Kód projektu: CLT01005
Názov projektu: Prelaďme na novú vlnu-Dom umenia Fatra
Program: Kultúra
Začiatok realizácie projektu: 04. 02. 2021 – 30. 04. 2024
Schválený projektový grant: 997 177 €

 

POĎAKOVANIE

Projekt Prelaďme na novú vlnu - Dom umenia Fatra Žilina získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 997 177 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 149 576 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zlepšenie umeleckého dojmu a zvýšenie potenciálu využitia NKP Dom umenia Fatra v Žiline prostredníctvom obnovy jej vonkajších fasád a rekonštrukcie vnútorných priestorov.

 

Partneri projektu:

mcza.jpglogo_miroslav__kopia.jpg

 

O GRANTOCH EHP

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

 

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá  stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach:

Facebook: https://www.facebook.com/obnova.dom.umenia.fatra

Instagram: https://www.instagram.com/domumeniafatra.obnova/ / Kde nás nájdete / Kontaktný formulár / Úvodná stránka / Podmienky používania / RSS kanál / © 2024 Štátny komorný orchester Žilina