Skoč na obsah Skoč na menu
Štátny komorný orchester Žilina
zväčšiť písmo | zmenšiť písmo
en sk

Tlačová správa - Prelaďme na novú vlnu


Štátny komorný orchester Žilina začína realizovať projekt podporený z grantu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v programe Kultúra s názvom Prelaďme na novú vlnu – Dom umenia Fatra Žilina.

 

Grant v celkovej sume 997 177 € poslúži na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, žilinskej dominanty, Domu umenia Fatra v Žiline. Budova sa nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina, asi 50 metrov od centrálneho Mariánskeho námestia, na nároží ulíc Vurumova a Jezuitská. Objekt bol postavený v rokoch 1919 – 1921 ako budova kina a divadla Grand Bio Universum. 3. januára 1922 tu bola premiéra prvého hraného slovenského filmu „Jánošík“. V rokoch 1983 - 1988 kino Fatra zrekonštruovali pre potreby ŠKO v Žiline. V Dome umenia Fatra sa konajú koncerty a podujatia organizované Štátnym komorným orchestrom Žilina a iné spoločenské a kultúrne podujatia. Súčasný stav budovy, tak exteriéru, ako i interiéru, vôbec nezodpovedá významu a funkcii, ktorú plní ako sídlo štátneho hudobného telesa bohato navštevovaného divákmi s celoročným využitím.

 

Podľa stanoviska reštaurátora Krajského pamiatkového úradu je objekt v havarijnom stave, výtvarná výzdoba fasád je značne poškodená, hrozí ohrozenie prechádzajúcich chodcov bez okamžitého zásahu môže byť poškodenie nezvratné. Situáciu s nepriaznivým stavom budovy Domu umenia Fatra, a to tak fasády ako i koncertnej sály, veľmi citlivo vnímajú a uvedomujú si aj návštevníci koncertov, odborná verejnosť i obyvatelia mesta.

 

Reštaurovanie kultúrnej pamiatky zahŕňa 2 podstatné, a pre celkovú obnovu NKP nevyhnutné časti: A. Pamiatková obnova fasád a okien, fasáda a umelecké prvky na nej budú kompletne zreštaurované, obnovený bude pôvodný historický nápis na atike hlavnej fasády „Grand Bio Universum“, okná a dvere kompletne vymenené podľa historických prameňov s doplnením izolačného dvojskla do vonkajšej časti okien.

B: Obnova koncertnej sály v súlade s požiadavkami KPÚ zahŕňa: a) Osvetlenie – výmena a doplnenie, b) rozšírenie pódia, c) obnova a rekonštrukcia podlahy, d) obnova a doplnenie sedadiel.

 

Výstupom projektu bude okrem reštaurovania budovy aj zorganizovanie viacerých koncertov, ktoré využijú nový potenciál zrekonštruovanej pamiatky, nové možnosti a videoprojekcie, svetelného a zvukového potenciálu, rozšíreného pódia. Budú to spoločné koncerty s nórskymi umelcami, prezentujúce tvorbu nórskych autorov, koncert orchestra s rómskou kapelou a speváckym zborom, koncerty pre rôzne cieľové skupiny. Zároveň všetky podujatia v rámci projektu budú prispievať k jednému alebo obom cieľom, a to: boju proti radikalizmu, extrémizmu a nenávistným prejavom, a prezentácii kultúrneho dedičstva menšín a spojeniu rôznych kultúr a žánrov, priblíženie rôznych kultúr širokému publiku. Budú určené rôznym cieľovým skupinám, verejnosti, mladým, školám, deťom. Všetky typy podujatí budú naďalej prebiehať aj v budúcnosti.

Rekonštrukcia umožní podstatne zvýšiť využitie objektu na kultúrne aktivity propagujúce kultúrne dedičstvo prostredníctvom hudby, obrazu (projekcie s hudbou), tanca i hovoreného slova, spojiť ich s inovatívnymi prvkami (vďaka novému osvetleniu a obrazu), ktoré obohatia zážitok návštevníkov, zvýšia ich záujem o návštevu podujatí a zvýšia návštevnosť obnovenej pamiatky.

Projekt realizuje ŠKO Žilina v spolupráci s 2 partnermi - OZ MUSICA CLASSICA Žilina a privátnou spoločnosťou Potfaj A3A z Nórska.

Aktuality o postupe obnovy bude ŠKO Žilina prinášať prostredníctvom FB stránky venovanej tomuto projektu - Prelaďme na novú vlnu - Dom umenia Fatra Žilina Na webstránke ŠKO Žilina sú zverejnené podrobnejšie informácie o obnove Domu umenia Fatra - https://old.skozilina.sk/grant-ehp/

Bližšie informácie a viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku sa nachádzajú na stránkach www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk.

 

ŠKO Žilina pripravuje online tlačovú konferenciu k zahájeniu projektu Prelaďme na novú vlnu – Dom umenia Fatra Žilina, ktorá sa bude konať prostredníctvom aplikácie Zoom v stredu 24. marca 2021 o 17.00 hod. Medzi hosťami tlačovej konferencie budú: Natália Milanová, ministerka kultúry SR, Terje Theodor Nervik, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Nórskeho kráľovstva v SR, Denisa Frelichová, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa SR v Nórskom kráľovstve a Islandskej republike, Jana Dacková, vedúca oddelenia správy programov, odboru grantov EHP a Nórska, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina, a svoju účasť prisľúbili aj ďalší zaujímaví hostia.


 / Kde nás nájdete / Kontaktný formulár / Úvodná stránka / Podmienky používania / RSS kanál / © 2024 Štátny komorný orchester Žilina